Çince

ÇİNCE
Çince, çok sesli bir dildir. Çincedeki sözcükler yaklaşık 350 kadar heceyle seslendirildikleri için benzer sesler çoktur. Bu nedenle, Çince sözcüklerin seslendirilmesinde "ses tonu" adı verilen farklılıklar bulunmaktadır. Çince konuşurken tonlamalara dikkat edilmezse büyük yanlış anlamalar ortaya çıkar. Çince öğrenmenin asıl zorluğu da buradadır. Çince'de ilk önemli olan güzel konuşmak değil, doğru konuşmaktır.
Çince, Türkçeden yapı olarak çok farklıdır ama öğrenmesi çoğu kişiler için zevkli bir dildir. Mandarin Çincesinde (En yaygın Çince) 5 ses tonu bulunmaktadır. Yani aynı kelimeyi (karakter – im -hanzı) 5 ses tonu ile seslendirilebilirsiniz ama her biri farklı anlamlar içerir. Güzel ve doğru Çince konuşmanın dikkat ve özen gösterilmesi gereken yeri, bu ses tonlamalardır.

Örn:
(Pin Yin Sistemi) Nǐ Hǎo
(Çin Yazısı) 你 好!


Gramer - cümle yapısı olarak bakarsak Çince,çok basittir. Gelecek, geçmiş ve şimdiki zaman...gibi kavramlar için çekimler, ekler, kurallar yok denecek kadar azdır. Özellikle bu bakımdan İngilizce, Fransızca ve Türkçe' den oldukça kolaydır. Artikel yoktur (Örn. Almanca; der- die -das).
Çince öğrenmek için sabırlı olmaktan öte, meraklı ve istekli olmanız halinde keyifli bir şekilde Çinceyi öğrenebilirsiniz.

Fiiller, isimler ve sıfatlar hiçbir nedenle değişen son ekler almazlar. Cince'de her bir soru için farklı evet hayır kelimesinin olduğu doğrudur.
Çincede alfabe yoktur.
Her bir Çince kelimenin tıpkı bir muzik notası gibi ayrı bir tonlaması vardır.

Çin yazısı:
Çin yazısı bir resim yazısıdır. Zaman içinde değişime uğrayarak yazı adının verdiğimiz şekillere dönüşmüştür. Çin yazısında her şekil (im) bir sözcüktür. Yazılması çok karmaşık gözükse de öğrenilmesi hiç de zor değildir. Karakter yazımının zor olmasının nedeni, karakter yazarken bir karakter birçok çizgiden oluşur. Abc’den, resim yazısı olan Çince karakter yazmaya geçme aşaması zordur.

ÇİNCE'DEKİ TONLAMALAR:
Çince'de ilk amaç güzel konuşmaktan ziyade doğru tonlarla konuşmaktır, bir hece farklı tonlarla kullanılırsa farklı anlamlara gelir, tonlar biranda yerlesmez, kişiden kişiye degisir, muzik kulagının olması bir avantajdır, sonucta ogrenilebilir.
Çince konuşurken tonlamalara dikkat edilmezse büyük yanlış anlamalar ortaya çıkar. Çince öğrenmenin asıl zorluğu da buradadır. 5 ses tonu bazen dille bazen de burunla alakalıdır.Bu tür telafuz Çince’den başka birçok dilde yoktur. Bir kelime birçok anlama sahiptir, aynı telafuz edilen bir kelime bir çok farklı şekilde(karakter – im ile) yazılır.

ÇOCUKLARIN ÇİNCE ÖĞRENMESİ İÇİN NEDENLER:

Çin’ in dünyada, ekonomik ve politik olarak büyümesindeki rolünden dolayı, Çin
Dili önem kazanmıştır ve yaklaşık olarak dünya nüfusunun ¼’ü Çince konuşur. Çince’yi
konuşanların sayısı günden güne artmaktadır. Çince dilini bilmek, çocukların gelecekteki
farklı bir dünya için hazırlanmalarını sağlayacak ve onları yeni dünyada daha başarılı
kılacaktır..

Çince gibi alfabesi olmayan bir dili öğrenmek, beyin aktivitelerini canlandırır,
soyut düşünmeye teşvik eder, problem çözme yeteneklerini keskinleştirir. Tüm bunlar
öğrencilerin diğer akademik konulardaki başarısını da arttırır.

1.3 milyar kişi Çince konuşuyor. Çin’in sınırlarının dışında milyonlarca insan Çince
konuşuyor. Çince öğrenmek çocuğunuzun dünyasını genişletir. Avusturyalı filozof Ludwig
Wittgenstein’e göre, " benim dil sınırlarım, benim evrenimin sınırlarıdır "

Çince öğrenmek eğlencelidir: Çince öğrenmek, daha fazla eğlenmek için birçok fırsat
sunar. Çocuğunuz İngilizce ve Çince biliyorsa, iki kez eğlenmek için iki kat daha fazla
seçeneği olacaktır.

Çince öğrenmek düşünüldüğü kadar da zor değildir. Çince’yi İngilizce ve İspanyolca
ile karşılaştırdığımızda, Çince’de bir çok basit gramer kuralları bulunmaktadır, ilgili az
kelime bilgisi ile ve iyi bir öğretmen ile akıcı konuşmayı başarma fırsatınız vardır.

NEDEN ÇİNCE ÖĞRENMELİYİZ?

Herkesin yeni bir dil ya da yeni bir kültür öğrenmesinde kendi nedenleri vardır, fakat bazı diller kişiye ekstra bir avantaj ve fayda sağlar. Mandarin Çince’si de bunlardan biridir.
Her bir ülkede bir çok kişinin Çince öğrenmesinin ve Çince’nin dünyanın 2. önemli dili olduğunun
birçok nedeni vardır.

1) Hemen hemen dünya nüfusunun dörtte biri Çince konuşuyor

Singapur’da, Taiwan’da, Güney Doğu Asya’da, Amerika ve Avrupa'da Çince konuşanlar milyonlarcadır.

Açıktır ki bu dil hayatımızda bir çok şeyi etkileyecek ve dünyanın bir numaralı dili olacaktır. Bu dili öğrenmek demek milyonlarca kişiye, arkadaşa, olası iş partnerine, müşterilere öncekinden daha kolay ulaşmak demektir.

2) Çin, geçtiğimiz çeyrek yüzyılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur

Ticari bakış açısı ile baktığımızda ticaret yapmak için Çin’in çok fazla uygun bir yer olduğunu görürüz. Ekonomileri istikrarlı bir şekilde yılda yüzde onun altında büyüyor. Bu büyümenin, Çin’i bir kaç yıl içerisinde dünyanın en büyük ekonomik gücü yerine koyacağı kesindir. Belki de en kısa zamanda dünyanın süper bir gücü haline geleceklerdir. Dünya ticareti için İngilizce öğrendiniz ya da öğrenmektesiniz, Çince, dünyada en önemli ticaret dili olacaktır, daha ne bekliyorsunuz ki?

3) ABD’nin en büyük ticaret ortakları

ABD ve Çin arasındaki ithalat-ihracat su gibi akmaktadır. Son birkaç on yılda ABD’nin Çin’den yaptığı ithalat, Çin’in ekonomisini çok güçlü hale getirmiştir. Bu marketteki rekabette Çince öğrenmek ticari ve mesleki yaşam olarak çok fazla sayıda avantaj sağlayacaktır.

4) Mesleklerde olan rekabetteki keskin sınır

Yabancı dil öğrenmek iş bulmak için çok sayıda avantaj sağlar insana. Mesleğiniz ne olursa olsun
özgeçmişte Çince biliyor yazısı çok fazla dikkat çeker. Çin-ABD ve Çin-Avrupa ticareti çok büyüktür ve firmalar Çince konuşabilene çok fazla ihtiyaç dıuymaktadırlar. Mesleğiniz ne olursa olsun, Çince bilmek mesleğinize farklı bir bakış açısı kazanmanıza da neden olur.

5) Kolej aktiviteleri için mükemmel bir seçenek

Mandarin Çince’si, Almanya, Fransa, Portekiz, ABD ve Avrupa’da en önem verilerek çalışılan dillerden biri haline gelmiştir. Önceleri, sadece Fransızca ve İspanyolca eğitimi sunan okullar, artık Çinceyi okutulması zorunlu ders ya da seçmeli ders olarak okul müfredatlarına koymaktadırlar. Öğrencilerinin Çince konuşarak büyümelerini ve gelişmelerini istemektedirler. Ticari ve mesleki fırsatları destekleyen bir dil olarak Çince’yi seçmeleri gayet doğaldır. Öğrenciler de artık okullarında Çince’nin okutulması için müracaaatlarda bulunmaktadırlar.

6) Zihinsel olarak meydan okuma

Beyin için dil öğrenmenin faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dil öğrenmek beyni zinde ve genç tutar. Diğer konuları daha çabuk öğrenmeyi geliştirir. Matematiğin mantığını rahatça anlamamızı sağlar. İki dil konuşabilen öğrencilerin tek dil konuşan öğrencilere gore daha başarılı oldukları kanıtlanmıştır. Bu aynı zamanda yaşlı insanlar için de geçerlidir. Bu da gösterir ki, dil öğrenen insanlar, çok daha uzun bir sure beyinlerini keskin tutarak Alzheimer hastalığı ve benzeri hastalıklardan kendilerini koruyabilirler.

Bu etki Çinliler için daha da çoktur. Ses sistemi olarak Çince, İngilizce’den çok daha farklı bir dildir.

Çince’deki ses tonları ve yazı sistemi diğer dillere göre daha çok zihinsel uyarıcılar verir.

7) Çin dünyadaki en eski kültürlerden biridir

Çin kültürü çok eskidir. Tarihte kağıt ve barut gibi birçok önemli aracı bulan Çinliler’dir. Tarihleri ve kültürleri uçsuz bucaksız ve renklidir, büyüleyicidir, farklıdır. Çince’yi öğrenmek daha önce hiç görmediğiniz ya da hissetmediğiniz bu derin ve farklı kültüre girmenizi sağlayacaktır. Çince’yi öğrendikçe, Çin tıbbı, Çin operası ve tiyatrosu, hatta Çin Kung-fu’sunu daha çok yakından tanıyacaksınız.

8) Pinyin sistemi

Çince’deki farklı lehçeleri birleştirmek ve tek bir ulusal dil oluşturmak için, basitleştirilmiş yani sadeleştirilmiş Çince daha bir ulaşılır olmuştur. Hükümet Pinyin sistemi yani Latin Harflerine dönüştürülmüş Mandarin Çince'sini yaygınlaştırmıştır, bu da şu anlama gelir ki, herkes Pinyin okuyabilir, pinyin konuşarak ve yazarak Çince’yi öğrenebilir. Daha sonra da seri bir şekilde Çincelerini geliştirebilir.

9) Dünya Meseleleri

Bugün, Çin’in ilerlemesi tüm dünyada çok etkili bir rol oynamaktadır. Sadece ekonomisi ile değil aynı zamanda politikası ve çevresi ile de dünyayı etkilemektedir. Çin süper bir güç olma yolundadır, süper güç olma yolundaki bir ülkenin dilini konuşmak da bu süper güce iyi anlamda yön verebilir.

10) Benzer diller

Çince öğrenmek size diğer dillere olan bakış açısı kazandırır ve özellikle de Japonca yazıyı öğrenmek için güçlü bir temel verebilir.

Çince konuşan iş adamları, Çin marketinde birden fazla avantaja
sahip olmaktadırlar.. eğer Çince konuşabiliyorsanız, önemli ilişkileri geliştirmek ve
yön vermek için avantajlı konumdasınızdır.
• Seyahatte –
Çin ve Taiwan göz kamaştırıcı tatil olanakları sunmaktadır,
Çince bilirseniz daha çok eğlenir ve tatilinizde daha çok şey öğrenirsiniz, çevrede
rahatça hareket ederek kendinizi daha bir özgür hissedersiniz. Tatilden daha derin
anlamlar ile dönersiniz.
• Kültür -
Tarihi binlerce yıla dayanan Çin’in kültürü büyüleyicidir. İlgileriniz
tarih, kültür, mimari, müzik yönündeyse Çin size bir çok alternatif sunar, Çince
bilmek bu engin kültüre olan ilgilerinizi daha bir derinleştirmenize çok daha
yardımcı olur.
• Ticarette –
Çince zor mu? Milyonlarca insan Mandarin Çincesi’ni ikinci
dil olarak niye öğreniyorlar ki eğer Çince zorsa…

İŞ HAYATINDA NEDEN ÇİNCE?

* Çin ile ticarette ayrıntılar önemlidir.

* Çinliler ile iş yaparken genelde İngilizce'yi kullanırız; ama Çinlilerin bizim
hakkımızda sesli ne söylediklerini anlamak tabii ki de yaptığımız ticarete yön
verecektir.

* Çince'den çok Çinlileri tanımak önemlidir Çin ile ticarette...Ama onları İngilizce ile tam tanımak mümkün değildir...Çince şarttır... Dilin konusuldugu kültürü tanımak
konusulan dili öğrenmek ile mümkündür, ticaret yaptıgımız ülkenin kültürünü tanımak
bizlere avantaj sağlar.

* Türkiye ile Çin arasında yapılan "Stratejik İşbirliği" çerçevesinde Ankara, İstanbul,
İzmir ve Mersin'de olmak üzere "Çin Yatırım Üsleri" kurulacak ve yüzlerce Çince bilen
Türk personele ihtiyaç duyulacaktır.

* Geleceğin ticaret dili kesinlikle Çince’dir.

* Özgeçmişinizde Çince yazmak artık işe alımda öncelik sağlıyor.

* Beyninizi canlandirirsiniz, Cince beynin sol tarafini calistirir.

* Farkli seylerle ugrasmak, pratiklik, yaratici dusunme, zihni dinlendirme gibi yetiler
sunar.

Cince Zor mudur?

Şüphesiz ki Çince yazıyı öğrenmek oldukça zorlayıcıdır – hatta Çinliler için
bile Çince yazı öğrenmek gerçekten çok zordur! Fakat konuşma Çincesi balığın farklı
ve lezzetli bir tarafıdır.

Avrupa dillerini öğrenmekten daha fazla sistem ile Çinceyi öğrenme
fırsatlarınız vardır. Ağağıda mandarin Çincesi’ni kolay yapan temel özellikler
verilmiştir:

• Fiillerde ve kelimelerde değişim yoktur
• Çoğul ekleri çok azdır, çok basittir ve sabit olan yerlerde kolayca kullanılabilir
• Fiillerde çekim yoktur
• Cümle zamanlarında fiiller son ek almazlar
• Tarih ve zaman ifadeleri ile aynı cümle geçmiş-gelecek zaman olarak elde edilir
• Basit koşullu cümleler vardır
• Cümlenin sırası bozulmadan soru cümlesi elde edilebilir
• Basit edatlar bulunmaktadır
• Feminen ve maskülen kelime ön ekleri yoktur ( Fransızca'daki le – la ya da Almanca'daki
der – die – das ve ya Rusça'daki dişi,erkek ve nötr ön ekleri gibi.. )
• Konuşarak ve yaşayarak gramer öğrenmeye elverişli bir dildir
• Bazen bir hece bazen iki hece ve bazen de üç hece ile bir kelime anlatılabilir ( Wo3:
Ben, Qu4: Gitmek, Zhong1 Guo2: Çin = Wǒ qù Zhōng Guó = 我去中国 = Çin'e
gidiyorum, Çin'e gideceğim, Çin'e gitmekteyim) ; Çince hece dilidir.
• En önemli olan ise ses tonlarıdır, aynı hece farklı ses tonlamaları ile çok farklı
anlamlara gelmektedir.

Çince’deki sesler önemsendiği sürece ve dili duyuşsal alanda kullanarak
öğretmeyi bilen iyi bir öğretmeniniz varsa Çince düşündüğünüz kadar zor değildir.

Cince Karakterler:

• Çin yazı sistemi oldukça zorlayıcıdır, bu yazı sistemini öğrenmenin başka
nedeni de zorlayıcı olmasıdır! Zor olmasına ragmen, Çince yazma ve okumayı
öğrenmek zihne çok fazla uyarıcı gönderir ve zihnin gelişmesine yardımcı olur.
Aslında yazmada dilin gerçek güzelliği ortaya çıkmaktadır. Binlerce Çince karakter
vardır. Karakterler rastgele oluşmamıştır, hepsinin bir mantığı vardır. Dizaynlarında
bir sistem vardır. Yeni karakterlerin öğrenilmesinde bu temel sistem sizlere çok
yardımcı olur.

• Meydan okuyarak Çince’yi öğrenin! Yaşamınızda çok daha ilginç, çok daha
eğlenceli bir sayfa açmak için işte size ÇİNCE.....

DÜNYADA ve TÜRKİYE'DE İNSANLAR NEDEN ÇİNCE ÖĞRENİRLER:
Az olan sey degerlidir.
Çin-Türkiye arası ticari, kulturel, turistik, ilişkiler gün geçtikçe artmaktadır.
Çinli çalışanlarınızın ya da Çin ile ticari ilişkiler kurduğunuz Çinlilerin sizin hakkınızda Çince ne konuştuklarını anlamanız avantajdır, ticaretinizi etkiler.
Çince konuşarak pazarlık yapmak ticari olarak karlılıgı arttırır.
Çin Halk Cumhuriyeti son on beş yıl içerisinde her bakımdan gelişmekte ve ekonomisiyle dünyanın süper gücü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Özellikle Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler son 5 yıldır çok gelişmiştir.
Eğitim Bakanlığı'nın 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılı müfredatına Çinceyi 2.Yabancı Dil olarak pilot uygulamayla koymuştur.
Türkiye ile Çin arasında yapılan "Stratejik İşbirliği" çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de olmak üzere "Çin Yatırım Üsleri" kurulacak ve binlerce Çince bilen Türk personele ihtiyaç duyulacaktır.
Geleceğin ticaret dili kesinlikle Çince’dir.
Yabancı dil insanın gerek işi gerekse sosyal yaşantısı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Buna rağmen bir çok insan bir dili öğrenmek için herhangi bir girişimde bulunmamakta ve cesaret edememektedir.
Özgeçmişinde Çince yazmak artık işe alımda öncelik sağlıyor.
2-4 yıl sonra Çin dünyanın bir numaralı gücü olacaktır.

Asyanın en buyuk işortaklığı Almanya ile Japonya arasındaki ortaklıkken, 2002 yılında Almanya’nın Çin ile işbirligi Japonya ile olan işbirliginden çoktur.
Almanya’da ogrenciler üniversiteden mezun olduktan sonra eger Çince biliyorlarsa iyi iş bulurlar.
Dünya üzerinde 2005 yılında Çince öğrenenlerin sayısı yaklaşık 3000.0000 ‘ü geçer.
100 ülkede 2500 üniversite içinde Çince dersleri başlamıştır.
Çok sayıda ilk ve ortaokullar da Çince Öğretimi vermeye başlamıştır.
Türkiye’deki fabrikalar İngilizce’nin yetersiz kaldığını söylerler.
Avrupa’da en çok Fransa’da Çince öğretiliyor.Afrika ve Mısır’da da bir çok üniversitede Çince dersleri vardır.
Afrika’da bazı tv’lerde Çince öğretimi programları yayınlanıyor.
Amerika’da Çince öğreten 800 üniversite var. 200 küsür de ilk ve ortaokulda Çince dersi vermektedir.
İspanya’nın üniversitelerinde de Çince dersler vardır.
Çin birçok ülkeye rekabet yollarını açmış bulunmaktadır..
Diller arasında en çok konuşulan dil Çincedir.
Çin’deki iş kapasitesi ve üretim son derece dinamik ve büyüktür, her Çinli bir fabrika gibidir. Tek sorun, çok fazla sayıdaki Çinli’nin İngilizceleri iyi değildir ve detaylı iş yapmanız için onlarla Çince konuşmanız gerekmektedir.

Diğer ülkeler Çin’de olan gelişmelere seyirci kalmamakta ve bu devin gücünden yararlanma ve onunla iş birliği yapma çabası içersindedir.

Çinlileri İngilizce ile tam tanımak mumkun degildir...

Çin çok eski bir geçmişe sahip olan bir ülke ve medeniyettir.
Çin siyasi açıdan komünist düzenin getirdiği içe kapalılığı bir kenara bırakıp her alandaki ( nüfus, toprak , enerji..) mevcut kaynaklarıyla hızla kapitalistleşen dünyaya tabiri caizse bir bomba niteliğinde düşmüştür. Günümüzde her alanda kendini yenileme ve dünya çapında gelişmelere imza atmak hedefindedir. Bir millet, devlet ya da ülke varlığını en iyi kendi diliyle temsil edeceğinden, bu hedeflerini gerçekleştirirken Çin hükümeti Çin diline verdiği önemi arttırmakta ve yüzyıllar boyunca koruduğu dilini şimdi uluslararası alanda kullanılacak bir iletişim dili haline getirmek istemektedir.

Son 15-20 yıldır Türkiye Çin ile ticaret yapmakta. Fakat Çin ekonomisinin daha da iyiye gitmesi daha büyük pazarlar açtı. Çin’deki bol ve ucuz iş gücü değerlendirilmek istendikçe ve ihracat hacmi arttıkça ekonomik ilişkiler küçük girişimcilerden daha büyük çaptakilere kaydı. Türkiye’deki birçok büyük üretici firma fabrikalarını Çin’e taşıdı. Çinli iş adamları da aynı paralellikte-artan- bir seyir izlediler Türkiye’ye karşı.
Sadece ülkemizde değil dünyanın heryerinde Çince bilen elemana ihtiyaç, dil öğrenimine yüksek ölçüde yön vermiş oldu.
Bundan birkaç sene sadece birkaç üniversitenin bünyesinde var olan Çin dili eğitimi , zamanla birçok özel dil eğitimi merkezleri tarafından artan talep üzerine verilmeye başlandı.

Çin'de taksi şöförleri ile İngilizce anlaşamazsınız.
Restaurantlarda resimli menu bulamayabilirsiniz

Çin son yirmi yıl içerisinde büyük bir ekonomik gelişme göstererek dünyanın ekonomik açıdan en güçlü devletleri arasına girmiştir.
Çinliler 5 bin yıllık tarihleri boyunca Türk devletleri ile yakın ilişkilerde bulunmuşlardır. Günümüzde Türkiye ile Çin arasında siyasi, turistik ve kültürel ilişkiler de artmıştır ancak özellikle Çin ile ticari ilişkilerin büyümesiyle bugün Türkiye’de Çince bilen kişilere duyulan ihtiyaç ve buna bağlı olarak Çince öğrenmek isteyen kişi sayısı da artmıştır.
Bugün Çin ile ticari ilişkiler birçok sektör için kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’den ticari amaçlı Çin’e giden kişiler için ve yine Çin’den Türkiye’ye gelen heyetler için Çince bilen kişilere ulaşmak oldukça önemlidir. Tercüman bulmakta zaman zaman zorlanılmakta ve bu da Çin ile ticari ilişkide bulunan kişilerin kendilerini Çince öğrenmeye yönlendirmektedir.
Ne kadar bir zaman sonra Çince anlayıp anlatabilecek bir konuma gelebilirim?
İged'in Çince kursu ile ilgili yazısında ''Diğer kurslarda belki bu süre 1 sene olabilir. Ama bizim kursumuzda sistem farklı olduğu için en az 3 ay en fazla 6 ay içinde bu seviyeye getiriyoruz. Ayrıca tabi ki hocalarımızın katkısı buna en büyük etkendir. Çünkü hem Türkiye’de Çince eğitim alıp bunu Çin’deki üniversitede geliştirmiş Egemen Bey ile Çinli eşi, pürüzsüz Çincesi ile aynı anda derse girmektedirler.'' yazılmıştır.
Peki Çince öğrenmek zor mudur?
Bilinmeyen şeyler gizemli ve korkutucudur. Herkes zor oldugunu söyler Çince'nin, artık bilinçaltında yerleşmiş bir durumdadır Çince dili zordur diye, çoğu kişi Çince öğrenmek ister ve daha başlamadan zor olduğunu düşünüp kararından vazgeçer
Çince konuşma ileri ama yazı geriden gelir, Çince'nin dezavantajı, tonlar ve yazıdır, her sehrin farklı aksanı vardır, Çin'deki tv kanalları Çince olarak altyazılıdır, yazıda birlik vardır. Mandarin putonghua Çincesi öğrenilmesi gerekir, bu resmi dildir, hangi bolge olursa olsun karsımıza cıkacaktır, tum Çin'e hitap eder. Çince'de alfabe yoktur, karakterlerden olusur, geleneksel ve basit Çince olarak ikiye ayrılır, gunluk gazeteyi okumamız için en az 3000 karakter bilmemiz gerekir , karakterler birbirinden farklıdır, semboldür, konustugunuzu yazamayabilirsiniz,
Çince öğrenmek birçok kişiye oldukça zor görünmektedir. Ancak uzman Çince öğretmenleri yardımıyla zor gibi görünen bu dilin öğrenilmesi oldukça kolaylaşmaktadır. Grameri sade bir dil olan Çince’nin telaffuzu zor gibi görünse de kulak aşinalığı ile konuşmayı öğrenmek çok zaman almamaktadır. Fiillerde ön ek ya da son ek bulunmadığından da gramer açısından sanıldığı kadar karışık ve zor değildir.
Çince öğrenmek isteyenlerin, bu dili daha kolay öğrenmesi için latin harfleriyle çeşitli yazım teknikleri geliştirilmiştir ama yaygın olanı, eğitiminiz sırasında öğretilecek olan Pin Yin (Latin harfleriyle okunuş ve tonlamalar) sistemidir. Pin Yin Sistemini öğrendikten sonra, öğrenciler Çin Yazısını öğrenmeye başlar.
Kapıdan girersiniz, her eşya size yabancı gelir ve ilk bakışta tüm nesneleri algılayamazsınız, kısa bir süre geçtikten sonra alışırsınız.
Yabancı bir dil öğrenirken öğrenme ve öğretme metodu cok fazla önemlidir.

Çocuklar için çince eğitimimiz:
Latin (pinyin) alfabesiyle oyunlar eşliğinde kolay ve pratik Çince eğitimimiz bulunmaktadır.
Çocukların dünyasına girer, kendimizi çok sevdirip Çince'yi, yaş düzeylerindeki farklılıkları göz önünde bulundurarak öğretiriz.