Sistemimiz

Sistemimiz
(ÖĞRETMEK SANATTIR...)
Bilgi verme odaklı değil bilgiyi kullanabilme odaklı olan sistemimizde, görmek/ duymak/ konuşmak üzerine kurulu bir metod yer alır.
Yabancı dili, kitaplarda ya da not alınmış defterlerde unutulmakta olan bilgiler yığını olmaktan kurtarırız.

Ankara Universitesi Sinoloji Anabilim Dalı Baskanı Prof. Dr. Bulent Okay hocamın da dediği gibi, Türk öğrenciler için Çinde öğretilen Çince müfredatı uygun değildir.
O gün öğreteceğimiz konunun içinde hem başlangıç, hem orta seviye hem de ileri seviye Çince'den cümleler yer alır.
Az zamanda özümsenmiş çok fazla bilgiyi sistemimiz sayesinde kolay bir şekilde kullanabilecek ve zorlanmadan anlayabileceksiniz.
Bütünden parçaya giden bir metodla, aynı anda kelime ve grameri öğrenirsiniz.
Eski metodların önemini artık yitirdiği günümüzde, bugünkü gelişmeleri bir tek öğretim yönteminde değil öğretim yöntemlerinde topladık.
Ne kadar öğretim yöntemlerinden bahsedilirse bahsedilsin öğretmenin, kendine, duruma ve öğrenciye uygun kendine has bir yöntem izleme yöntemini kesinlikle gözardı etmeyiz.
Öğrenciyi motive ederek sıkılmadan eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve ihtiyaca göre hareket etmenin daha başarılı sonuçlar elde etmek için gerekli olduğunun farkındayız.
Öğrenci sistemimizde konuları basitten karmaşığa doğru ve tümden gelim yöntemiyle öğrenir. Sistemimizde unutmaması gerekenin dilbilgisi ikincil öneme geçse de dil öğretiminde vazgeçilmez bir yeri olduğudur.
Öğrenciye yönelik çok yönlü, esnek öğretim yöntemi/yöntemleri uygulanmasına olanak sağlarız.
Kocaman, gerçek yaşama dönük dil kullanımlarına ağırlık veririz
Sistemimizde gereksinimlerin çeşitliliğinden dolayı uygulanacak tekniklerde de çeşitlilik sağlanmasını ön planda tutarız.
Metodumuz, öğrencinin anlayabilme ve konuşabilme becerisini zevkli fakat yoğun bir ortamda artıran bir sistemde ilerler. Soru-Cevap formatlı ders sayesinde öğrenci Çince'yi çok yoğun biçimde duyar ve etkin bir şekilde konuşmaya-anlamaya başlar veya var olan Çince'deki anlama ve konuşma becerisini bu sayede geliştirir. Sistemimizin amacı ana dili Çince olmayan kişiye Çince kendi ana dilini öğretir gibi öğretmektir.
Büyüyen Çince lisan becerisi açığına çözüm getirerek, küresel firmaların verimliliklerini ve operasyonel bütünlüklerini korumalarını sağlıyoruz.
Programlarımızın amacı, günlük yaşamınızda karşılaşabileceğiniz Çince sözcük ve kalıpların kullanımlarını örnekleyerek anlatıp, duyduğunuz kalıpları tekrarlayarak öğrenmenizi sağlamaktır.
Çince öğrenmek için bizi tercih ettiyseniz biz de sizin her dakikanızı Çince öğreterek geçirttiririz.
Sistemimiz öğrencinin aldığı bilgileri ezberlemeden, kendi dilinde nasıl kavrıyorsa tam olarak edinmesini (aqusition) sağlar.
Ev ödevi vermeyiz, dersi derste öğretiriz,
Öğrenilmesi şart; fakat sıkıcı, zorlayıcı ve zaman kaybettirici konuları, eğlenceli bir yöntem ile kısa bir zaman diliminde öğretiriz.
Öğrencinin dersten sonra o gün işlenen konuyu, ses kayıt cihazından dinlemesi ve yüksek sesle tekrar etmesi yeterlidir.
Altyapımızda 38 tane materyalin karısımı vardır, aynı anda basit cumlenin uzerine en zor cümleyi nasıl ekleyebileceğini, ya da en zor görünen Çince cümleyi nasıl en basite indirebileceğini öğrencilerimiz bilirler.
Guncel ve kendi ilgi alanınıza göre kelimelerle baslarız....
Öğrenilen yeni şey tekrarlanır ve eski bilgilerinizin üzerine yeni şeyler eklenir, eski dersleri unutmanız mümkün değildir....
Türk insanının öğrenme yapısını kesinlikle gözönünde bulundururuz.
Çince'de tonlama çok onemlidir, bu yüzden öğrettiğimiz Çince konuyu öğrencinin sesiyle ses kaydı cihazına çeker, öğrencinin Çince'yi kendi sesiyle dinleme olanağı sunarız. Bu sistem öğrencinin, 'ben de aynısını söylüyorum' demesini engeller. Hatalarınız size neyin işe yaramadığını gösterir.
Sistemimiz, eğlencelidir ve unutma riskini en aza indirir.
Duymak+bilgi+düşünmek+kullanmak+anlamak+uygulamak ders programımızın temel taşlarıdır.
Farklı öğrencilere farklı Çince Öğretim teknikleri ile öğretmek bizim işimizdir.
Öğretmen, kendisi ile barışık, öğretme mesleğini çok fazla seven, kendini sürekli geliştiren, yetenekli, empati kurabilen, uluslararası standartlarda eğitim veren, iletişim yönü kuvvetli, sabırlı, anlatıcı değil öğretici olan kişidir.

Çince Eğitimde Bariyerler
Görsel ve işitsel hafızamız, doğrudan ana dilimiz ile bağlantılı olarak programlanmıştır.
Kültürümüzün de bir parçasıdır anadilimiz, her açıdan bizi çevrelemektedir.
Yeni dil öğrenmek bizi zihin ve psikolojik olarak zorlar. Çok çalışmak değil, neyi çalışmak ve nasıl çalışmaktır önemli olan....
Çince düşünmenizi biz sağlarız,
Önyargılarınız...
Bir doğruya ulasmak için işe yaramayan 10 yanlışı bilmek gerekir,
Öğrenmeye açık olmamak, iş stresi, konsantre olamamak...
Her dilin kendine ait bir yapısının, kelime hazinesinin ve deyimlerinin olduğu unutulmamalıdır,
Dil hakimiyetindeki başarı kelime bilgisiyle direkt bir ilişki içerisindedir. Bazen bir kelime cumleyi anlamanızı saglar.
Karşılaşacağınız bir başka engel de hata yapma korkusudur. İnsanın anadili, içgüdüsel olarak kullanabildiği için, ona güven duygusu verir. Yabancı ülkelerde yaşayan kişilere dikkat ettiğinizde görürsünüz ki, kişiler günlük hayatlarında sürekli o ülkenin dilini kullanmalarına rağmen, sinirlendiklerinde ya da heyecanlandıklarında içgüdüsel olarak anadillerine dönerler. Çünkü bu dili kullandıklarında kendilerini daha rahat ifade ettiklerini hissederler. Bu güveni sağlamak için öncelikle kendi anadilimizi nasıl öğrendiğimizi hatırlamamız gerekir. Hayatımızın ilk yıllarında edindiğimiz her deneyim, karşılaştığımız her yeni obje, insan ya da durum beynimiz tarafından tematik olarak adlandırılmıştır. İlk önce bunu ezber yaparak başaramayacağımızı anlamamız gerekir. Çünkü bir bilgi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya sadece tecrübe ve pratik yolu ile kazandırılır.
Bir dile tam anlamıyla hakim olmak için bu dilin bir parçası olduğu kültür ile ilgili bilgi sahibi olmanızda kesinlikle fayda vardır.
Tüm bu anlatılanları özümseyerek deneyimlerimiz ile birleştirdik.

Çince eğitim materyallerimiz:
Eğitim materyallerimiz her zaman günceldir ve sürekli geliştirilir.
38 tane kaynaktaki Çince bilgileri basitten karmaşığa doğru sizler için derledik.
Burada, siz değerli öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, Çin'deki Çince eğitim müfredat programı Türk öğrenciler için çok fazla uygun değildir. Bundan dolayı eğitim sistemimizde, yabancı dil eğitimi ile ilgili çok farklılıklar bulacağınızın, kendinizi Çince'ye karşı çok daha iyi hissedeceğinizin ve daha önce öğrendiğiniz herhangi bir yabancı dilden Çince diline daha vakıf olacağınızın garantisini verebiliriz.

Çince konuşmak ve pratik Çince:
Sürekli Çince pratiği yapma olanağı bizimle yaşanır.
Yoğun şekilde konuşma üzerine kurulmuş programımızda, anadili Çince olan Çinli Öğretmen ve yeminli Çince tercüman, filolog olan Türk öğretmen ile ikinci dersten itibaren Çince konuşmaya başlayacaksınız.
Çince'yi en etkin ve en doğru şekilde kullanacaksınız.
Bir yetişkin için yeni bir yabancı dil öğrenmek, heyecan verici olduğu kadar, aynı zamanda zorlayıcıdır. Bazı tematik bilgileri (dilbilgisi, kelime bilgisi, vs.) edinmeniz gerekirken, aynı zamanda akıcı konuşmak ya da etkili bir şekilde konuşulanları anlamak için çok aktif bir şekilde pratik yapmanız gerekir,
Ayni anda iki öğretmen eşliğinde Çince çalışan öğrencilerimiz Çince' yi doğru tonlamalarla, hızlı bir şekilde konuşabilmektedirler. Çok farklı olan sistemimiz ile başlangıç ya da orta seviyede olan öğrenciler ileri seviyeyi beklemeden, vakit kaybetmeden işlerine yarayacak konularda Çince'deki ileri seviye cümleleri konuşabilir ve anlayabilirler. Çince öğretim sistemimiz Türkiye'de ilktir... Farklı yapıdaki her öğrenciye farklı metotlar uygulanır. Eğitimde en ideal yaklaşım metodu da budur. Sistemimiz yabancı dili defterlerde unutulmakta olan bilgiler yığını olmaktan çıkarır. Öğreneceğiniz dil sizinle yaşar.
Bir bilgi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya sadece tecrübe ve pratik yolu ile kazandırılır.

Biz sizin yanınızdayız:
(Beynimiz, bilgilerimiz, deneyimimiz, ruhumuz ve kalbimizle...)
İşiniz gereği yoğun olarak Çin ile ticaret yapıyor ve Ticari Çince konuşmalarda sıkıntı çekiyorsanız, daha önce Çince çalışıp hayal kırıklığına uğradıysanız, Çince'nin öğrenilemeyecek kadar zor olduğunu düşünüyorsanız, Çin'de eğitim almaya gitmeden önce Çince'nin temellerini atmayı düşünüyorsanız, Çin'de aldığınız eğitim yeterli gelmedi diyorsanız, Çince konuşabiliyorum; ama yazıp anlayamıyorum diyorsanız, varolan Çince'nizi tercümanlık boyutuna taşımak istiyorsanız, biz sizin yanınızdayız.